do góry+

Zakres usług

KLIENCI INDYWIDUALNI

Świadczymy usługi na rzecz osób fizycznych, specjalizujemy się w:

 • prawie rodzinnym
  (sprawy o rozwód, separacje, alimenty, władzę rodzicielską),
 • cywilnym
  (sprawy o odszkodowanie, o zapłatę, zniesienie współwłasności, podział majątku współmałżonków, zasiedzenie, spadkowe, zachowek, analiza umów),
 • karnym
  (obrona w postępowaniu przygotowawczym, sądowym, wykonawczym),
 • administracyjnym
  (reprezentacja przed organami adm., urzędami i sądami administracyjnymi),
 • handlowym
  (zakładanie i prowadzenie spółek prawa handlowego).

Reprezentujemy naszych klientów przed sądami administracyjnymi i urzędami powszechnymi. Przygotowujemy do odwołań od decyzji organów administracyjnych na każdym szczeblu samorządowym i krajowym.

Pomoc prawna dla firm

OFERTA DLA FIRM

Świadczymy pomoc prawną dla przedsiębiorców w celu ułatwienia prowadzenia działalności. Proponujemy Państwu stały abonament dla firm, na który składa się:

 • stała obsługa prawna,
 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie i opiniowanie umów handlowych,
 • udział w negocjacjach,
 • reprezentowanie przed sądami i urzędami powszechnymi.
 • zakładanie i prowadzenie spółek prawa handlowego

Wynagrodzenia w zależności od indywidualnego ustalenia mogą mieć charakter
godzinowy, ryczałtowy, kwotowy.
Ponadto poza podstawowym wynagrodzeniem możliwe jest przyznanie premii za sukces.

infocity