do góry+

Nasz zespół tworzą:

Adwokat Weronika Wolska Schwabe

Ukończyła studia na kierunku prawo w wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Już w trakcie studiów podjęła się pracy w Biurze Doradztwa Prawnego z siedzibą w Sierakowicach, gdzie zdobywała doświadczenie do 2011 roku. W tym samym roku, otworzyła własną Kancelarię Adwokacką z siedzibą w Kartuzach, którą prowadzi do dziś.

W trakcie studiów prawniczych pełniła funkcje kierownicze i dyrektorskie w pomorskich przedsiębiorstwach. Z Pomorską Izbą Adwokacką związana jest od momentu rozpoczęcia aplikacji po dziś już jako adwokat z wieloletnim doświadczeniem. Po roku od ślubowania na adwokata pełniła funkcję Sędziego Sądu Dyscyplinarnego Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, a od 2016 roku do chwili obecnej zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Pomorskiej Izby Adwokackiej.

Na codzień spełnia się zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym jako szczęśliwa żona i matka trojga dzieci.

Adwokat Weronika Wolska Schwabe
Aplikant adwokacki Monika Labuda

Aplikant adwokacki Monika Labuda

W 2016 roku ukończyła studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podczas których m. in. odbyła praktykę w Sądzie Rejonowym w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Ponadto uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych oraz należała do koła naukowego prawa handlowego UMK. Wzięła również udział w projekcie międzynarodowym we Włoszech, gdzie zapoznała się z tamtejszym prawem i kulturą.

Ukończyła również Kurs Prawa Porównawczego oraz Akademię Finansów Open Finance. Biegle operuje językiem angielskim, w którym uzyskała certyfikat "Toles Higher", a w stopniu komunikatywnym językiem włoskim z certyfikatem "Centro Linguistico di Ateneo dell »Universita di Padova«".

Od 2016 roku związana z kancelarią adwokacką Weroniki Wolskiej Schwabe oraz Pomorską Izbą Adwokacką jako aplikant trzeciego roku. W wolnym czasie lubi czytać książki o tematyce psychologicznej i kryminalnej. Łatwo nawiązuje kontakty z ludźmi, bardzo ceni sobie relacje międzyludzkie.

Aplikant adwokacki Jakub Naczk

W 2019 roku ukończył studia prawnicze na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego gdzie czterokrotnie od 2014 roku otrzymywał stypendium rektora za osiągnięcia naukowe.

Laureat konkursów z: prawa finansowego zorganizowanego przez koło prawa finansowego działające przy WPiA, konkursu z postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego zorganizowanego przez koło prawa administracyjnego przy WPiA, konkursu z prawa karnego materialnego zorganizowanego przez koło prawa karnego WPiA, konkursu z historii prawa zorganizowanego przez koło historii prawa WPiA.

W 2018 roku odbył praktykę w Prokuraturze Rejonowej w Kartuzach. Następnie pracował jako prawnik w znanej trójmiejskiej kancelarii, gdzie zajmował się prawem spółek. Z Kancelarią Adwokacką Weroniki Wolskiej Schwabe związany jest od 2019 roku.

Aplikant adwokacki Jakub Naczk

Naszą kancelarię cechuje indywidualne podejście do każdego klienta,
rzetelność wykonywania obowiązków zawodowych.
Cały zespół wnikliwie analizuje każdą ze spraw,
zawsze staramy się znaleźć najbardziej korzystne rozwiązanie dla naszych klientów.

infocity